geanimeerd leren

Het verwerken van een onderwerp in groepjes met digitale en analoge hulpmiddelen
biedt alle kansen om een rijke leeromgeving te scheppen
en bevordert een positief groepsgevoel.

Vormen van leren die aan bod komen bij het maken van animaties:

Betekenisvol leren
gebruik van nieuwe media motiveert, verrijkt en stimuleert
sluit aan op de actualiteit: t.v., filmpjes, YouTube, nieuwe media
thuis verder leren (freeware)
leren van elkaar: andere inzichten en culturen
hiaten in eigen kennis ontdekken en graag willen aanvullen

Samenwerkend leren
overleggen en doelgericht communiceren
geven en nemen, hulp vragen en coachen
verschillen en overeenkomsten positief inzetten
deelname op gelijke voet: elk talent is waardevol en elk persoon is mede verantwoordelijk voor het eindresultaat
simultane structuren: ieder tegelijk actief met grote betrokkenheid van elk

Creatief leren
Werken met beide hersenhelften

Directe voordelen:
plaatjes worden beter onthouden dan teksten
kleuren worden beter onthouden dan zwart/wit
korte teksten worden beter onthouden dan lange
structuur wordt beter onthouden dan chaos

Nieuwe attitudes:
open staan voor nieuwe informatie, uit welke bron dan ook
open staan voor verrassingen
open oog hebben voor verbanden
concentreren op processen, niet op resultaten
keuzemogelijkheden in oplossingen

Mediawijs leren:
Zelf doelmatig werken met beeld en geluid betekent het idioom van de nieuwe media doorzien en hanteren.
Van passief naar actief; leren door het zelf te doen.
Van consument naar producent, zoals vroeger van lezen naar schrijven, nu ook van kijken en luisteren naar fotograferen, filmen, opnemen, monteren en presenteren.

Gestructureerd leren en werken in 4 stappen:
Tijdens lessen of een project wordt geleerd en gewerkt over een onderwerp
Dat kan zijn: een begrip, idee, proces, theorie, verhaal of ervaring.
De animatie is de verbeelding daarvan.
Het maken van een animatie vraagt om een geordende werkwijze:

1. Plan
een mindmap maken over het onderwerp

In de grote groep kan een onderwerp eerst verdeeld worden in subonderwerpen en elk groepje maakt een animatie van zoín sub-onderwerp
Elk groepje maakt een hele animatie van het onderwerp
Elk groepje werkt aan verschillende onderdelen die bijdragen aan een gezamenlijke animatie van de grote groep
Als eindopdracht om verworven kennis en begrip te etaleren. De animaties worden besproken in de grote groep om de ideeŽn te vergelijken.

 2. Storyboard
het onderwerp opdelen in essentiŽle stukken of sleutel-ideeŽn
het verhaal er bij schrijven
Er zijn 2 manieren:
"Grote brokken" het hele onderwerp opdelen in 4 tot 6 hoofd-scŤnes of episodes
"Opeenvolging " elke beweging meer gedetailleerd schetsen

Opdelen kan op aparte vellen papier
Deel storyboardschemaís uit.
Het storyboard kan ook verdeeld als huiswerk of tijdens zelfstandig werken.
Het verhaal en het storyboard ondersteunen elkaar
De coach checkt de storyboards voordat de volgende fase start.

 3. Constructie
modellen maken van het onderwerp
de modellen met de hand verplaatsen en fotograferen

Materialen kunnen zijn: bestaande plastic modellen, kartonnen figuren, speelklei, fotoís uit tijdschriften, etc.
De camera stel je in op een lage resolutie of lage beeldkwaliteit anders wordt de beeldanimatie te groot en kan het videobewerkingsprogramma vastlopen.
Fotografeer in de goede volgorde.
Sla de fotoís op in een aparte map

 4. Samenvoegen
verworven ideeŽn over het onderwerp op nieuwe manieren met andere uitdrukkingsmogelijkheden (audio-visueel, verhalend en taalkundig) samenvoegen tot een animatie van het verkregen begrip over het onderwerp

Fotoís samenvoegen en animeren
De animatie bewerken en verrijken met labels en plaatjes
Het verhaal opnemen en/of audio toevoegen
De animatie afwerken en opslaan
Aan elkaar laten zien (discussie en beoordeling)
Uploaden naar een website

Animatie situaties

Inzichten: Wat weet je al?

Ervaringen: Wat heb je geleerd?

?Voorspellingen: Wat denk je dat er gaat gebeuren? Wat is de uitkomst?

Vertellen: Leg het uit in een verhaal of gedicht.

download de tekst in pdf-formaat (rechtsklik)